Pravidla tábora

Přihlašování na tábor

Přihlášení na tábor je platné pouze po doručení vyplněné přihlášky (osobně, poštou nebo
e-mailem) a zaplacení zálohy ve výši 1.500 Kč.
Pokud se stane, že z nějakého důvodu nebude dítě schopné nastoupit na tábor, bude účtován storno poplatek.

Rozpočet tábora je dimenzován na účast 40 dětí. Většina plateb, jako jsou:

  • náklady na pronájem,
  • režii,
  • dopravu,
  • hygienické a zdravotnické prostředky,
  • dárkové předměty apod.
jsou hrazeny již několik týdnů před začátkem tábora. Když některé z dětí nejede, prodražuje se pobyt ostatním dětem, proto není možné vracet celou částku zaplacenou za pobyt na táboře. Z tohoto důvodu jsme nuceni stanovit storno podmínky.

Storno poplatky

Storno poplatek při nenastoupení dítěte na tábor činí

1500,- Kč.Naše PS pořádající letní tábor je nezisková dobrovolná organizace.

Rozpočet je vyrovnaný, a nemáme tedy z čeho pokrývat ztrátu financí z důvodu nenastoupení i jen několika dětí k pobytu.

Doufáme, že pochopíte tyto podmínky a zachováte nám přízeň. Děkujeme.

Komunikace

Máte-li jakékoliv požadavky, jako je ubytování s kamarádem, strava, léky nebo cokoliv jiného, napište to prosím do přihlášky nebo e-mailu.

Informace zaslané e-mailem můžeme v klidu probrat a zaznamenat do dokumentace, a pokud to bude možné, rádi je splníme.

kamarádi na život a na smrt

Návštěvy na táboře jsou zakázány!

Toto opatření jsme museli zavést hned z několika důvodů. Je velice obtížné připravit program pro tábor v návštěvní den, kdy nevíme, kdo bude na táboře a kdo nikoliv.

Děti, za kterými nepřijeli rodiče pláčou, když vidí návštěvy jiných dětí.

Děti, za kterými přijeli rodiče pláčou, po jejich odjezdu.

V noci pláčou děti, které od rodičů dostaly spoustu sladkostí a bolí je z toho bříško.

A ráno pak pláčou vedoucí, že se nevyspali.

Mobilní telefony zakázány!

Hračky a vše tomu podobné také.

Je to nejen abychom předešli nebezpečí ztrát či poškození, ale také proto, že menší děti bývají po použití mobilního telefonu tesknivější a starší pomocí telefonu často porušují táborový řád (rušení nočního klidu, apod.).

Také předejdeme situacím, aby vedoucí dětem neustále vysvětlovali, že v lese u rybníka zásuvku na dobití nemáme.

mobily, elektronika a drahé hračky jsou zakázány