Táborový řád

 1. Po celou dobu trvání tábora udržuj kázeň a řiď se pokyny vedoucích.
 2. Bez souhlasu vedoucích nesmíš opustit tábořiště ani pokud jde o nejbližší okolí.
 3. Do cizího stanu můžeš vstoupit jen, pokud souhlasí ten, kdo v něm bydlí.
 4. Do kuchyně, sklípku a dalších kuchyňských prostor, smíš jen jako člen družiny služby.
 5. Stravování je vždy společné a to v jídelně nebo kdekoliv mimo tábor.
 6. Ve stanu nejez ani nepřechovávej jídlo.
 7. Ešus si i hrneček si vždy umyj.
 8. Rozdělávat oheň můžeš pouze se svolením vedoucího a s jeho dohledem.
 9. Na záchod choď na kadibudky a to i v noci. Chodit za stany či kamkoliv v tábořišti je přísně zakázáno.
 10. Potřebuješ si vybrat nebo něco očistit, využij umývárky.
 11. V době poledního klidu odpočívej – čti, piš rodičům, hraj karty, povídej si nebo si kresli, vše ideálně ve stínu.
 12. Každý úraz nebo zdravotní potíže okamžitě ohlas zdravotníkovi nebo vedoucímu.
 13. Šetři zařízení tábora, vypůjčené nářadí opatruj a po práci očištěné ulož na jeho místo. Ztrátu nebo poškození ihned ohlas vedoucímu.
 14. Chraň a šetři přírodu živou i neživou. Udržuj v čistotě sebe, okolí svého stanu i tábořiště.
 15. Vyhlášení večerky ti oznamuje konec dne – chovej se tiše. Po večerce dodržuje noční klid. Vzhůru je pouze hlídka.
 16. Zapamatuj si, jak vypadají nástupy na snídaní, oběd a večeři. Jak mají nastupovat jednotlivé oddíly apod.