Posouváme odjezd na letošní tábor

Rodičové, táborníci,

kvůli lepší návaznosti spojů, posouváme odjezd na tábor na pozdější hodinu.

SRAZ NA KRALUPSKÉM NÁDRAŽÍ
JE V 9:30.

Už se na všechny těší,
vedoucí SPOLU