poslední foto v tábořišti

Rodičové, hádejte, kdy přijedeme domů?

Cesta z Moravy je dlouhá a tak si dáme trochu na čas. Pojedeme následujícím způsobem: