Spolupracujeme s hasiči z Minic

Protože jsou někteří naši vedoucí členy Minických dobrovolných hasičů, tak se můžete těšit i na některé zážitky z tohoto záchranářského odvětví.

Pokud Vás zajímají činnosti dobrovolníků, můžete se podívat na jejich webové stránky www.sdh-minice.cz.